Biểu phí công chứng

1. Mức thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch được xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch.

a) Mức thu phí đối với các việc công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất; hợp đồng mua bán, tặng cho tài sản khác, góp vốn bằng tài sản khác; văn bản thoả thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản; hợp đồng vay tiền; hợp đồng thế chấp tài sản, cầm cố tài sản và hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh được tính như sau:

Số

TT

Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

Mức thu

(đồng/ trường hợp)

1

Dưới 50 triệu đồng

50 nghìn

2

Từ 50 triệu  đồng đến 100 triệu đồng

100 nghìn

3

Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng

0,1% giá trị tài sản

4

Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng

01 triệu đồng + 0,06% của phần vượt quá 01 tỷ đồng

5

Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng

2,2 triệu đồng + 0,05% của phần vượt quá 03 tỷ đồng

6

Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

3,2 triệu đồng + 0,04% của phần vượt quá 05 tỷ đồng

7

Trên 10 tỷ đồng

5,2 triệu đồng + 0,03% của phần vượt quá 10 tỷ đồng

(tối đa không quá 10 triệu đồng/ trường hợp)

 

b) Mức thu phí đối với các việc công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất; thuê nhà ở: thuê, thuê lại tài sản được tính như sau:

 Số

TT

Giá trị hợp đồng, giao dịch (tổng số tiền thuê)

Mức thu

(đồng/ trường hợp)

1

Dưới 50 triệu đồng

40 nghìn

2

Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

80 nghìn

3

Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng

0,08% giá trị tài sản

4

Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng

800 nghìn đồng + 0,06% của phần vượt quá 01 tỷ đồng

5

Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng

02 triệu đồng + 0,05% của phần vượt quá 03 tỷ đồng

6

Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

03 triệu đồng + 0,04% của phần vượt quá 05 tỷ đồng

Hướng dẫn

Bản đồ

Hỗ trợ trực tuyến

Trần Thị Kim Loan, Công chứng viên - Trưởng Văn phòng

- Điện thoại: 0964 235 879 - 0909 324 879
- Skype: tranthikimloan1
- Yahoo: ccthongnhat@yahoo.com.vn

Phạm Hùng Nam, Công chứng viên

- Yahoo: phnam1961@yahoo.com.vn

Lê Thị Thu Cúc, Công chứng viên

- Yahoo: ltthucuc59@yahoo.com

Liên kết website

Tỷ giá & Thời tiết