Dịch vụ

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản.

Ngày đăng: 23:12:52 12/01/2016
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản.

Hỗ trợ khách hàng soạn thảo các văn bản, giấy cam kết, ... liên quan đến việc chứng thực.

Ngày đăng: 23:13:23 12/01/2016
Hỗ trợ khách hàng soạn thảo các văn bản, giấy cam kết, ... liên quan đến việc chứng thực.

Nhận lưu giữ di chúc.

Ngày đăng: 23:25:28 12/01/2016
Nhận lưu giữ di chúc.

Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, văn bản khai nhận di sản, việc từ chối nhận di sản.

Ngày đăng: 23:24:19 12/01/2016
Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, văn bản khai nhận di sản, việc từ chối nhận di sản.

Công chứng hợp đồng giao dịch khác mà pháp luật không quy định phải công chứng nhưng các bên tự nguyện yêu cầu công chứng.

Ngày đăng: 23:23:32 12/01/2016
Công chứng hợp đồng giao dịch khác mà pháp luật không quy định phải công chứng nhưng các bên tự nguyện yêu cầu công chứng.

Hướng dẫn

Bản đồ

Hỗ trợ trực tuyến

Trần Thị Kim Loan, Công chứng viên - Trưởng Văn phòng

- Điện thoại: 0964 235 879 - 0909 324 879
- Skype: tranthikimloan1
- Yahoo: ccthongnhat@yahoo.com.vn

Phạm Hùng Nam, Công chứng viên

- Yahoo: phnam1961@yahoo.com.vn

Lê Thị Thu Cúc, Công chứng viên

- Yahoo: ltthucuc59@yahoo.com

Liên kết website

Tỷ giá & Thời tiết