Công chứng

Văn bản số: 3250/STP-BTTP ngày 16/08/2021 về việc triển khai thực hiện Văn bản số 2727/STP-BTTP ngày 12/08/2021 của Bộ Tư pháp

Ngày đăng: 18:29:32 16/08/2021
Văn bản số: 3250/STP-BTTP ngày 16/08/2021 về việc triển khai thực hiện Văn bản số 2727/STP-BTTP ngày 12/08/2021 của Bộ Tư pháp.

Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 18/05/2021 của UBND TP. HCM ban hành Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập VPCC trên địa bàn TP. HCM

Ngày đăng: 09:49:02 06/06/2021
Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 18/05/2021 của UBND TP. HCM ban hành Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập VPCC trên địa bàn TP. HCM

Thông tư 257 - 2016 ngày 11-11-2016 (thu phí công chứng)

Ngày đăng: 08:31:17 22/05/2021
Thông tư 257 - 2016 ngày 11-11-2016 (thu phí công chứng)

Thông tư 11_2012_TT-BTP_Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng.

Ngày đăng: 08:34:06 22/05/2021
Thông tư 11_2012_TT-BTP_Ban hành quy tắc đạo đức hành nghề công chứng.

Thông tư 04.2015.TT.BTP (hướng dẫn tập sự nghề Công chứng).

Ngày đăng: 08:36:15 22/05/2021
Thông tư 04.2015.TT.BTP (hướng dẫn tập sự nghề Công chứng).