Văn bản pháp luật

Nghị định_76.2015.NĐ-CP - quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản.

Ngày đăng: 07:50:58 29/05/2021
Nghị định_76.2015.NĐ-CP - quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản.

Luật kinh doanh bất động sản năm 2014

Ngày đăng: 07:51:43 29/05/2021
Luật kinh doanh bất động sản năm 2014

Thông tư 257 - 2016 ngày 11-11-2016 (thu phí công chứng)

Ngày đăng: 08:31:17 22/05/2021
Thông tư 257 - 2016 ngày 11-11-2016 (thu phí công chứng)

Thông tư 11_2012_TT-BTP_Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng.

Ngày đăng: 08:34:06 22/05/2021
Thông tư 11_2012_TT-BTP_Ban hành quy tắc đạo đức hành nghề công chứng.

Thông tư 04.2015.TT.BTP (hướng dẫn tập sự nghề Công chứng).

Ngày đăng: 08:36:15 22/05/2021
Thông tư 04.2015.TT.BTP (hướng dẫn tập sự nghề Công chứng).