Thông báo

Công văn số: 2669/STP-BTTP về việc triển khai Kế hoạch số 1525/KH-BCĐ ngày 10/05/2022 của Ban Chỉ đạo Chống thất thu ngân sách nhà nước

Ngày đăng: 11:42:37 15/06/2022
Công văn số: 2669/STP-BTTP về việc triển khai Kế hoạch số 1525/KH-BCĐ ngày 10/05/2022 của Ban Chỉ đạo Chống thất thu ngân sách nhà nước.

Kế hoạch số: 1525/KH-BCĐ Kế hoạch tăng cường công tác quản lý thu, đôn đốc thu, chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2022

Ngày đăng: 11:38:22 15/06/2022
Kế hoạch số: 1525/KH-BCĐ Kế hoạch tăng cường công tác quản lý thu, đôn đốc thu, chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2022.

Công văn số: 8728/SYT-NVY ngày 23/11/2021 về việc cập nhật "Hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho F0" (phiên bản 1.6)

Ngày đăng: 15:20:09 24/11/2021
Công văn số: 8728/SYT-NVY ngày 23/11/2021 về việc cập nhật "Hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho F0" (phiên bản 1.6).

Quyết định số: 3900/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh ngày 16/11/2021 - quy định tạm thời các biện pháp "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 09:09:02 17/11/2021
Quyết định số: 3900/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh ngày 16/11/2021 - quy định tạm thời các biện pháp "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Công văn số: 3693/STP-TTR ngày 15/10/2021 về việc công chứng hợp đồng mua bán mô tô, xe máy đã qua sử dụng

Ngày đăng: 16:09:48 15/10/2021
Công văn số: 3693/STP-TTR ngày 15/10/2021 về việc công chứng hợp đồng mua bán mô tô, xe máy đã qua sử dụng